Instrukcja obsługi - Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi
 
1. Strona podmiotowa BIP Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

   Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 r.

   Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

   Decyzja nr 67/08 Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy z dnia 13.10.2008 r. w sprawie postępowania w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy przy stosowaniu przepisów o dostępie do informacji publicznej,

   Decyzja nr 66/08 Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy z dnia 13.10.2008 r. w sprawie wyznaczenia redaktora oraz administratora Strony Podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w  Brodnicy w  Biuletynie Informacji Publicznej.


2. Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu.

3. W górnym, poziomym menu umieszczone są przyciski ekranowe umożliwiające:

     przejście na stronę główną BIP KPP w Brodnicy,
     wyświetlenie mapy serwisu,
     wyświetlenie tej instrukcji,
     zaawansowane wyszukiwanie.

4. Poniżej, po lewej stronie ekranu znajdują  się przyciski umożliwiające:

 sprawdzenie rejestru zmian,
 sprawdzenie danych redaktora strony BIP KPP,
 przejścia na stronę główną Biuletynu informacji Publicznej,
 sprawdzenie liczby odwiedzin strony.

5. W prawym górnym rogu ekranu umieszczone jest pole wyszukiwania. W pole to należy wpisać poszukiwaną frazę lub tekst, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub przycisk Szukaj. Zostanie wówczas wyświetlona lista znalezionych na dany temat dokumentów, spełniających kryteria wyszukiwania.

 

do góry