Struktura Organizacyjna - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy

      Strukturę organizacyjną, tryb kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2006 r. - z późniejszymi zmianami z dnia 22 października 2007 r., z dnia 14 marca 2008 r., z dnia 19 września 2008 r., z dnia 16 kwietnia 2009 r., z dnia 14 maja 2010 r.,  z dnia 18 czerwca 2012 r., z dnia 10 czerwca 2013r. oraz z dnia 23 stycznia 2017 r..

 

 


 

Struktura Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy
 

Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy
p.o.  podinspektor Tomasz Skoneczka
 
tel. sekret. 564914205

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy
p.o. podinsp. Krzysztof Grugiel
 
tel. sekret. 564914205
 


Wydział Kryminalny KPP Brodnica
Naczelnik Wydziału Kryminalnego:
asp. sztab. Mariusz Jarzynka
tel. sekret. 564914214
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego:
podkom. Marcin Stefański
tel. sekret. 564914214
 

 
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Brodnica

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego:
kom. Krzysztof Miłek
tel. sekret. 564914280
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego:
asp. sztab. Janusz Maziarski
tel. sekret. 564914280
 

Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego WPiRD:
asp. sztab. Gabriel Żurawski
tel. 564914233
 

Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego WPiRD:
asp. sztab. Robert Talaśka
tel. 564914227
 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
asp. sztab. Janusz Kwiatkowski
tel. 564914250
 

 
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

Oficer Prasowy KPP Brodnica
st. asp. Agnieszka Łukaszewska
tel. 564914202
 

 
Zespół do spraw Kadr i Szkolenia i Prezydialny
 
Specjalista
Dorota Sinoracka
tel. 564914236
 

Zespół Administracyjno Gospodarczy
 
Specjalista
Beata Walasek
tel. 564914232

 
Zespół do spraw Łączności i Informatyki
 
Specjalista
Wiesław Florek
tel. 564914207

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 
Specjalista
 
tel. 564914236

Metryczka

Data publikacji 26.09.2008
Data modyfikacji 31.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Michałowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Michałowski Zespół ds Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Michałowski
do góry