Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy.

 

Kontakt:

ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica

tel. (56)  4914200 w dni urzędowania organu w godzinach 13:00 – 15.00  

faks numer  (56) 4914247

 

Komendant Powiatowy Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kpp-brodnica@bg.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

 

Pani/Pana dane osobowe:

będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.06.2018
Data modyfikacji 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Michałowski Zespół ds Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Michałowski
do góry