Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

  • Od dnia wejścia w życie ustawy 6 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2017 roku do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy nie wpłynęła żadna petycja.
  • Od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy nie wpłynęła żadna petycja.

Metryczka

Data publikacji 04.09.2015
Data modyfikacji 27.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Michałowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Michałowski Zespół ds Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Michałowski
do góry